СОТ – съвременен начин за охрана

Сигнално охранителната техника или накратко СОТ е предназначена, за да Ви гарантира автоматичен контрол над охраняеми обект, регистрация на възможни изменения в състоянието или формирането на сигнал в случай, ако се има опит за нарушаване на охраната. Това може да е разбиване на стъкло, витрина в магазин, отваряне на врата, влизане с взлом и така нататък. С други думи СОТ е предназначен за да предпази от различни заплахи – опит за проникване в охраняемия обект, а също така той предава сигнал за това в централния контролен пункт на охраняемата фирма, която сте избрали.

Съществен елемент при сигнално охранителните системи се явява силното алармено известяване – – сирена, силен звън, сигнални лампички или друг вид сигнал. Основните и главни елементи в сигнално-охранителната техника се явяват датчиците. Техните характеристики и възможности определят донякъде колко ще е сигурна вашата сигнално охранителна техника (СОТ).

Основни видове датчици:

Магнитно- контактни датчици. Те реагират на всеки опит за проникване с взлом от към вратите, прозорците и така нататък;

Датчици, които реагират на движение. Това е много модерен начин, който се използва в съвременните СОТ. Той реагира, когато в помещението обема се измени, тоест намали. Това му показва, че някои се намира в охраняемото помещение и алармената система се задейства. Освен това се предава сигнал до централния контролен пункт на охраняемата фирма;

Датчици, които реагират при разбиване на прозорци. Това са технически устройства, който ще реагират в случай на взлом през прозореца. Сигналът отново ще се предаде до централния контролен пункт на охранителната фирма, която ще реагира на него мигновено.

Цифрови камери за видеонаблюдение от V Maxprotect