DVR

Колко канала трябва да притежава DVR устройството

DVRСтигали сте до решението да инсталирате система за видеонаблдение в дома, офиса, магазина или друг обект на бизнеса си. От неговата големина зависи и колко камери за видеонаблюдение ще са ви необходими да покрият желания от вас периметър. Наред с това има и друг важен момент, който трябва да вземете под внимание, а именно колко канала ще трябва да има DVR устройството ви.

Какво означават „канали“ на езика на видеонаблюдението?

Първо ще изясним, че в тази технология думата „канали“ има много различно значение от това, с което сме свикнали да я свързваме. Каналите на DVR устройството играят съществена роля за определяне големината на системата за видеонаблюдение.

Техният брой отговаря на броя камери, които можете да свържете едновременно към него. DVR с 4 канала означава свързване на 4 камери, с 8 канала – 8 камери и т.н.

Колко канала може да поддържа DVR-a в охранителната система?

На пазара можете да срещнете различни устройства, които имат канали в порядъка от 4 до 32 т.е от 4 до 32 камери. Броят на каналите е в строга зависимост от площта и сложността на изградената система за видеонаблюдение. Колкото по-голям е обектът на охраняване, толкова повече камери ще са ви необходими, за да осигурите пълно покритие и съответно по-голям брой канали, които да ги захранват.

Има ли разлика в количеството на каналите?

Разлика има. Ако целта ви е да охранявате външния периметър на къщата си, то най-вероятно 4 камери в четирите ъгъла ще са ви напълно достатъчни. Какво обаче се случва, ако искате да наблюдавате вътрешността – всеки вход, коридор, гаража и прочие – увеличава се необходимостта от броя на камерите в системата ви за видеонаблюдние.

Каква е ползата от повече канали на DVR-a?

Колкото повече толкова повече! Дори и първоначално да се нуждаете от по-малък брой камери, винаги може да възникне необходимостта да добавяте в последствие. Ако вашето DVR устройство е запълнило своите канали, къде ще включите допълнителните камери? Винаги е по-добре да помислите предварителни за тази възможност и да се подсигурите с устройство с по-голям брой канали.

Примерно имате малък бизнес, който се охранява с 8 камери. След време той се разраства и трябва да помислите за увеличаване на техния брой с още 8 или повече. Ако охранителната ви система е с DVR с 32 канала от самото начало, това нарастване броя на камерите няма да е никакъв проблем.

Моята система за видеонаблюдение с колко канален DVR трябва да бъде?

На този въпрос не можем да ви даден един общовалиден отговор. Както ви казахме всички зависи от големината на охраняемия обект и степента на сложност на охранителната система. Нуждите на хората са различни и подхода към тях трябва да персонален.

Едно е да охранявате дома си, а съвсем друго бизнеса. Разбира се тук се намесва и финансовата част на въпроса. Всеки е склонен да инвестира различна сума в системата си за видеонаблюдение.

Най-добре би било да се посъветвате със специалисти в сферата, преди да закупите каквото и да е било оборудване за охрана. Те ще съобразят спецификите на обекта и ще ви насочат в правилната посока.

Системи за видеонаблюдение от V Maxprotect