турникет

Кога има нужда от поставяне на турникет?

турникетТурникетът е разновидност на бариера, която обаче, за разлика от повечето познати ни типове бариерни системи, не е предназначена за коли, а за хора. Турникет се поставя на входовете на различни обществени сгради. Той представлява устройство с три най-често метални пръти, които чрез въртеливо движение позволяват преминаването само в едната посока и само на един човек в едно и също време.

Поставянето на турникет е много полезно в различни по своето естество административни и бизнес сгради. В случая трябва да се отбележи това, че е по-важно не толкова предназначението на самата сграда, колкото това дали има или не голям приток от хора. Ако няма голямо текучество на хора, които да влизат и излизат, обикновено турникетът не е наистина необходим, макар че от това правило има и някои изключения.

Поставянето на турникет на входа на дадена обществена сграда, където текучеството е наистина доста сериозно, може да позволи да контролирате потока от хора, тъй като този бариерен механизъм дава възможност на хората да преминават само и единствено по един, без да се блъскат пререждат и да създават излишна суматоха.

Освен това, турникетът е чудесно средство за контрол на посоката на движение на хората. Причината е, че този тип устройства позволяват преминаване само в една посока и за излизане от сградата е необходимо да се премине през друго място.

Понякога турникетът може да притежава определени функции, които му позволяват да пропуска преминаващите избирателно. Възможно е някои бариерни устройства от този тип да притежават картов четец, който да позволява преминаването само на хора, които притежават карта за достъп до конкретната сграда. Четецът разпознава картата и чрез еднократно завъртане на металните лостове позволява преминаването на един човек.

Този тип турникетни системи имат много добре изразена роля в повишаването на сигурността на сградата. Това ограничава достъпа на външни и неоторизирани хора да влизат без разрешение и е добро решение за фирми с голям брой служители, в които няма възможност всеки един влизащ в сградата да се проверява индивидуално.

Съществуват и друг тип турникети, които позволяват преминаване на бариера единствено чрез заплащане. Това понякога се използва на входа на сгради, при влизането в които е необходимо да се заплати входна такса. Възможно е устройството да приема монети и да позволява издаването на билети за пропуск.

Видеонаблюдение от V Maxprotect