rfid четец

Кога е подходящо да се постави rfid четец?

rfid четецКато цяло, rfid технологията не е нещо ново. Тя съществува и е добре позната вече от доста години, да не кажем цели десетилетия. Подобни устройства съществуват от дълго време на входовете на много кооперации в България и все пак много хора не са запознати с този тип системи и желаят да получат малко допълнителна информация. Да не споменаваме и това, че и самата технология, макар и в основата си да остава непроменена, все пак еволюира, а също така се променят и устройствата.

Ниска амортизация…

Тъй като поставянето на rfid четец означава, че вратата ще се отваря безконтактно, животът на тези устройства обикновено е доста дълъг. Те не се повреждат лесно и единствено ако не работят на ток, а ако са на батерии трябва периодично да се подменят батериите. Това прави rfid технологията много подходяща за врати на жилищни кооперации, където има голямо текучество на хора. Това ще предпази вратите и бравите от амортизация. Да не споменаваме за хигиената. Няма как да се сравни отварянето на вратата с доближаване на rfid четец и това да набирате код с помощта на копчета, които са пипали хиляди хора преди вас.

За нуждите на бизнеса…

Поставянето на rfid четец е широко разпространена практика за нуждите на бизнеса. Подобна технология се използва в много бизнес сгради, а също така и в редица хотели. Това предлага сигурност и надеждност, а предвид интензитета на ползване на отключващите системи в този тип обекти, безконтактността е огромно предимство. Много често подобни отключващи системи се използват и вътре в самите компании, където трябва дамо определени служители да имат достъп до дадена част от сградата.

С карта или чип се отваря вратата при този тип заключване?

При заключващите системи, които работят с rfid четец се използват различни решение за отваряне и затваряне. Картите и чиповете са приблизително еднакво разпространени, като разликата между тях основно се изразява в големината на отключващото приспособление. Съответно, картите са доста по-големи, а чиповете са съвсем малки.

Недостатъци:

Основният недостатък на заключващите системи, които работят с rfid четец е това, че те като цяло не са подходящи за отваряне и затваряне на домашни врати. Причината е, че се нуждаят от постоянен достъп до енергия, независимо дали към батерия или към мрежата и при евентуално прекъсване на източника на енергия, тяхната надеждност рязко намалява.

Система за видеонаблюдение от V Maxprotect