rfid

Какво е RFID четец и какво е неговото предимство

rfidRFID означава радиочестотна идентификация и представлява най-новата технология, използвана в системите за сигурност и по-конкретно в тези, за детекция на кражби. За разлика от EM (електро-механичните) и RF (радио честотните) системи за сигурност, използвани от десетилетия, с RFID технологията се постига много по-високо ниво на сигурност, тъй като тя съчетава защита и по-ефективно проследяване на материалите, подлежащи на инвентаризация.

Не случайно RFID технологията се въвежда масово в обществени библиотеки и големи търговски обекти, тъй като, благодарение на нея става възможно по-прецизното проследяване на материалите, подлежащи на защита от кражба в обекта, а заедно с това се осигурява: по-бързо и лесно зареждане и разреждане на системата, инвентаризация и обработка на базата данни.

RFID системите са комбинация от радио-честотната и микрочиповата технологии или казано иначе, информацията, съдържаща се в микрочиповете в таговете, прикрепени към библиотечните или друг вид материали, подлежащи на защита от кражба се разчита с помощта на радиочестотна технология, независимо от ориентацията на елементите или това дали са приведени в съответствие със системата. Например, системата не изисква монтаж във фиксирана равнина или по линията на зрението, за да разчита таговете, както е при традиционните детектори за кражба.

При RIFD технологията разстоянието не е критичен фактор, тъй като чиповете в таговете могат да се разчетат от разстояние до два метра от всеки два, паралелно разположени сензора, монтирани на изхода. Методиките, използвани в RFID технологиите могат спокойно да заменят както EM (електромеханичните), така и RF (радиочестотните) детектори за кражба и баркодовете, използвани до момента.

Предимства на RFID системите за детекция на кражба:

Бързо чекиране (check in/check out) на места с контролиран достъп

Технологията, базирана на RFID редуцира драстично времето, необходимо за изпълнение на текущите операции. Това се дължи на способността на системата да прочете много по-бързо информацията от RIFD таговете, отколкото от баркодове, както и да обработи няколко позиции едновременно. С помощта на тази технология се подобрява и работата на системите за антисблъсък, когато става въпрос за едновременно преминаване на голям поток от хора през дадена зона/изход.

Тази технология е перфектна за контролиране на потока от преминаващи в производствени помещения и офис сгради, като може, също така да се комбинира със системата за контрол на работно време. Тя е отлично решение за контрол над преминаващите на обществени места, като магазини, метро станции и гари, а също и в библиотеките, които вече споменахме, както и в спортни зали, културни центрове и др.

Висока надеждност

RFID технологията е много по надеждна при детекция на кражби и контрол на достъпа от електро-механичните и радио честотните системи по няколко показателя:

  • По-висока прецизност на четците. При използването на RFID четец скоростта на детекция е почти 100% по-висока от тази на останалите системи.
  • Свеждат се до минимум фалшивите аларми, когато системата е настроена правилно.
  • RFID системата кодира статуса на преминаващите върху таг-а. Това се прави, като се отчита информацията при влизане (check in) и тази при напускане на контролираната зона (check out). По този начин, ако въведената в системата инвентаризирана вещ не бъде правилно отчетена от сензорите се задейства аларма, сигнализираща за кражба.

Дълъг експлоатационен живот

На последно (но не по важност) място трябва да посочим едно много важно предимство на RFID технологията – дългият работен живот. Тази система издържа много по-дълго от баркодовите отчитащи системи, тъй като нищо не влиза в директен контакт с тях. Повечето такива устройства осигуряват над 100 000 отчитания преди да се наложи подмяна на четеца.

Система за видеонаблюдение от V Maxprotect