Електронни системи за контрол на достъп – максимална сигурност

Какво представляват системите за контрол на достъпа?

Системите за контрол на достъп са най-просто казано – високотехнологични системи за електронно заключване. Колкото и сложни да са различните механични брави, ключалки, катинари и други приспособления, реалността показа, че всички те подлежат на фалшификация, могат да бъдат откраднати и лесно манипулирани.

Електронните системи за контролиран достъп до сгради и съоръжения са нещо съвсем различно – те дават 100% сигурност и в същото време са много по-лесно използваеми. Когато разполагате с право на достъп до дадена сграда, помещение или съоръжение, като асансьори, например, на вас не ви е необходимо да носите със себе си връзка ключове. В най-добрия случай е нужно само да въведете персонален код, да прекарате личната си карта за достъп през четеца или да се идентифицирате чрез отчитане на биометрични данни – пръстов отпечатък, лицево или ирисово разпознаване.

Системите за контрол на достъпа се състоят от механизъм за електронно заключване, вид четец (на карти, чипове, биометрични данни) и електронно управление на системата. Процесът на пропускане на оторизираните лица става по следния начин: Чрез подаване на данните, необходими на четеца (карта, чип, пресонален код или биометрични данни) системата ви разпознава и пропуска, отключвайки механизма, който ограничава достъпа в дадена сграда или съоръжение.

Защо са толкова ефективни системите за контролиран достъп?

Електронните системи за контрол на достъпа създават не само много по-висока степен на защита. Те са много по-лесно използваеми, тъй като не изискват от хората да носят със себе си ключове, които могат лесно да бъдат изгубени или откраднати, да помнят кодове, които също биват лесно присвоявани или манипулирани или да губят време в идентификация пред физическа охрана.

Една модерна, високотехнологична система за контрол на достъпа осигурява бърз пропускателен режим с минимални усилия и загуба на време. Например, когато системата за контрол на достъп използва чипове или биометрични данни за пропускане на оторизираните лица, на тях не им се налага да правят нищо повече от това, да регистрират онази част от тялото си, чрез която системата би ги разпознала. Някои видове четци отчитат данните от чиповете от разстояние, което значи, че дори не е нужно те да бъдат изваждани от джоба или дамската чанта, за да преминат през охраняваната зона.

Какво е приложението на системите за контрол на достъпа?

Електронните системи за контролиран достъп намират огромно приложение при осигуряването на строг пропускателен режим най-вече в обществени и бизнес сгради. Специализираните административни сгради, в които се съхранява класифицирана информация, както и финансовите и здравни институции, където право на достъп имат само определен кръг от служители, задължително ползват някакъв вид система за контрол, предоставяща строг пропускателен режим.

Системите за контролиран достъп са отлично решение и в голяма част от жилищните сгради, както и в сгради с платен достъп, като хотели, паркинги, спортни съоръжения и др. Една подобна система, монтирана в асансьора ограничава напълно възможността случайни лица или криминално проявени да проникнат във вътрешните помещения.

Системата е изключително ефективна и като средство за проследяване на лицата, преминаващи през дадена зона, както и за контрол на работното време на служителите в определена компания или производствено помещение. Системите за контрол на достъп могат да използват само един принцип на разпознаване или да бъдат съчетание от няколко, взаимно помагащи си системи за електронно отключване.

Видеонаблюдение на работното място и в дома